Trainingslocaties Veenendaal – De Klomp en Wageningen

S.A.T.S.

S.A.T.S. is een trainingsmethode ontwikkeld door de Amerikaanse Kayce Cover. De trainingsmethode is in eerste instantie ontwikkeld voor exotische dieren in gevangenschap. Later is deze methode door Kayce Cover geschikt gemaakt voor honden en alle mogelijke diersoorten. S.A.T.S. bestaat uit verschillende componenten. Alle componenten zijn gericht op een duidelijke communicatie met het dier en het versoepelen van het leerproces. De methode wordt individueel onderricht. In de Gedragstherapie van Hondenschool Alfa worden aspecten van de S.A.T.S. gebruikt om sneller en beter tot het gewenste resultaat te komen. Enkele malen per jaar organiseert Hondenschool Alfa een S.A.T.S. Workshop. Deze workshop geeft u een idee van wat deze bijzondere trainingsmethode voor u en uw hond kan betekenen. Indien gewenst kan na het volgen van de Workshop individuele training plaats vinden.

Tweezijdige Communicatie

S.A.T.S. is een 100% positieve trainingsmethode, waarbij sprake is van tweezijdige communicatie. Van mens naar dier en van dier naar mens. Het dier wordt zo min mogelijk gedwongen en met name uitgenodigd om samen met de mens aan het werk te gaan. SATS is dan ook meer dan alleen een trainingsmethode; het vertegenwoordigt een nieuwe verfrissende kijk op de intelligentie van dieren en de manier waarop mens en dier kunnen samenwerken en samenleven.

Effectief en Efficiënt

De methode is zeer effectief én efficiënt. Oefeningen en taken waar normaliter vele uren training in gaan zitten, zijn in de regel met S.A.T.S. in een veel kortere trainingstijd aan te leren. Bovendien beschikt S.A.T.S. over de Perceptie Modificatie-Techniek. Deze methode maakt het mogelijk een dier op commando te laten ontspannen. Deze ontspanning leidt ertoe dat een dier makkelijker kan leren omgaan met bijvoorbeeld angst, opwinding en nieuwe gebeurtenissen. “Conditioned Relaxation” is ‘ontspannen op commando’. Veel dieren worden in hun dagelijkse leven geconfronteerd met diverse prikkels, waarbij adrenaline vrijkomt. Dit kan gaan om angst, frustratie, agressie et cetera. De staat van opgewondenheid, of geprikkeld zijn, staat bij veel dieren een goed leerproces in de weg. Bovendien kan opgewondenheid in welke vorm dan ook, nogal wat problemen veroorzaken voor diereigenaar én dier. Conditioned Relaxation leert het dier zijn lichaam (en geest) weer te onstpannen. Het is een instrument om het dier weer greep te laten krijgen op zijn eigen gedrag. Door het op commando te zetten en het dier te ondersteunen via de SATS-methode, wordt het voor het dier makkelijker om zichzelf in een ontspannen toestand te brengen. Ook in situaties die anders wél spanning oproepen. De Conditioned Relaxation is het uitgangspunt voor de Perception Modification

Perception Modification (PM)

Vertaald naar het Nederlands is PM Perceptie Modificatie, met andere woorden; het veranderen van (emotionele) beleving. Probleemgedrag wordt vaak geïnitieerd door een heftige emotie zoals angst, agressie of opwinding. Vaak wordt in training gewerkt aan het veranderen van het gedrag, maar… het feit dat een dier heeft geleerd zijn emotie niet (meer) te uiten in de vorm van bepaald gedrag wil niet zeggen dat het onderliggen gevoel ook veranderd is. Perceptie Modificatie doet dat wel; het dier leert anders tegen een bepaalde prikkel aan te kijken met behulp van Conditioned Relaxation. Omdat de emotie verandert, verandert ook het gedrag.

S.A.T.S. groep Nederland

Voor uitgebreide informatie kunt u de website van de SATS groep Nederland, www.bridgesandtarget.nl of de website van Kayce Cover bezoeken. SATS wordt bij Hondenschool Alfa gegeven door gedragstherapeut, Marian de Lange. Zij is één van de eerste negen praktiserende en gecertificeerde S.A.T.S. trainers in Nederland.

ALGEMENE INFORMATIE

Privé  SATS training: bij u thuis of op ons trainingsveld de Klomp

1 sessie € 135,00 ( 1½uur) excl, reiskosten en rteistijd

"Niemand wordt met het recht geboren tegen een medemens of dier te zeggen: "Jij doet wat ik zeg, of ik zal jou pijn doen"
(Monty Roberts)

Copyright 2010 - 2018 - Hondenschool Alfa & KynoSupport - Sitemap - Algemene Voorwaarden