Trainingslocaties Veenendaal – De Klomp en Wageningen

Individuele Gedragsbegeleiding

Hondenschool Alfa gaat verder onder de naam  My Dogs Mind 

Tijd voor verandering met de kennis van 2017……………………..

_________________________________________________

Individuele gedragsbegeleiding wordt ingezet bij honden met één of meerdere gedragsproblemen.  U werkt samen met één van onze holistische kynologische gedragstherapeuten om de situatie zo te kunnen faciliteren dat uw hond, met de tijd leert, om te gaan met de situatie welke hij/ zij ingewikkeld vindt. of uw band met uw hond weer te versterken.  Gedragsbegeleiding is vaak een intensieve begeleiding, het vergt tijd en geduld van de eigenaar. Zodat de hond de mogelijkheid behoudt om volkomen zichzelf te blijven en toch kan ‘dealen’ met de situatie. De relatie hondeigenaar- hond verbetert, omdat de hond díe begeleiding krijgt, die hij zo hard nodig heeft. Want wie wilt er nu geen gelukkige stabiele, zekere huisgenoot! Waarbij jullie relatie gezond is!

De Gedragstherapeuten gaan bij probleemgedrag geen symptoom bestrijden, maar zoeken naar mogelijkheden waarin de hond kan leren, vanuit zichzelf leren, om te gaan met de ander of met de omgeving. Er is geen standaard manier omdat iedere hond en iedere hondeneigenaar uniek is, daarom wordt er ter plekke bekeken wat er op dat moment geschikt is voor uw hond en u. Het is niet reëel naar de hond, om alleen te kijken naar het  specifieke probleem bijvoorbeeld; uitvallen. Kynologische Gedragstherapeuten bij Hondenschool Alfa kijken naar het geheel. De visie is dat een probleem nooit op zichzelf staat, maar  een combinatie is van veel verschillende  factoren. Het is deze manier van aanpak die het werk van de gedragstherapeuten, die werkzaam zijn bij Hondenschool Alfa, uniek maakt, waarbij de hond in zijn waarde gelaten wordt.

Aanpak van probleemgedrag is o.a. een vertrouwenskwestie. Een gedragsprobleem bij de hond staat niet op zichzelf. Het is de combinatie van factoren. Deze kunnen gelegen zijn in de omgeving, leefsituatie, persoonlijkheid  en karakters van hond en eigenaar, pijn, gezinssituatie, ervaring, het wel of niet aanwezig zijn van een trauma etc. Wij gaan ervan uit dat de eigenaar de moed heeft om ook kritisch naar zichzelf te kijken, zodat zowel de hond als eigenaar beide groeien en elkaar op een dieper niveau kunnen ontmoeten, waardoor de vertrouwensband intens wordt.

Intake

Soms is het nodig dat u van te voren een vragenlijst instuurt, omdat we continu in beweging zijn, zo ook onze honden, zal het gedrag er sterk vanaf hangen van het moment. Wanneer we denken dat het beter is ontavngt u van ons een aantal lijsten, die u kunt invullen. Om de informatiebron compleet te maken vragen wij ook een 3-4daags dagboek, afhankelijk van het probleem.

Consult

Hierbij gaan we een beleving in met de hond en faciliteren we continu om mee te schakelen, zodat hij/ zij in staat is om te leren op dat moment van die situatie of samen met de ander. De relatie wordt bekeken en daar waar groeimogelijkheden zitten, benutten we volop. Hierdoor vindt de eigenaar aansluiting bij de hond, leert deze dat de hond continu in dialoog is met zichzelf, de omgeving en met de mens. De eigenaar krijgt inzicht in het snelle schakel vermogen van de hond, waardoor er veel duidelijk zal worden waarom de hond doet zoals hij doet, zonder dat hij/ zij zich aan hoeft te passen.

Een standaard onderdeel is dat de eigenaar bekend gemaakt wordt met de Taal van de Hond. Hieronder wordt verstaan dat men het gedrag van de hond leert herkennen; stress-, kalmerende- en afstandbewarende signalen.  Onze insteek is dat mens en hond elkaar beter leren begrijpen en daardoor goed kunnen samenleven.
Het is de mens die de hond moet kan gaan begrijpen om met hem te kunnen samenleven. Deze mogelijkheden heb je als mens!!  Ontdek het boeiende leven van je hond en leer met andere ogen te kijken naar deze prachtige dieren………

Feedback

Het afleggen van meerdere consulten maakt ons in ons werk uniek, doordat u langere tijd feedback krijgt en ondersteund wordt bij de verandering.

ALGEMENE INFORMATIE

Belevingen: bij u thuis of op ons belevingsveld op de Dokter Hoolboomweg de Klomp.

Voor prijs informatie klik op betreffende link.

"Niemand wordt met het recht geboren tegen een medemens of dier te zeggen: "Jij doet wat ik zeg, of ik zal jou pijn doen"
(Monty Roberts)

Copyright 2010 - 2018 - Hondenschool Alfa & KynoSupport - Sitemap - Algemene Voorwaarden