Trainingslocaties Veenendaal – De Klomp en Wageningen

Algemene Voorwaarden

1. BETALING
Door tijdige overmaking, uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus, onder vermelding van uw naam, naam van de hond en het soort cursus op:

ING:   NL53ingb0002617484 t.n.v.  Alfa,  Dubbelhof 117, 6715 EJ Ede

Wanneer wij uw inschrijfformulier en uw betaling hebben ontvangen ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.  Deze schriftelijke bevestiging is uw bewijs van deelname. Bij overboeking van de cursus, wordt het geld onmiddellijk aan u teruggestort.

2. ANNULERING (alleen geldig begeleiding in groepsverband)
Annulering van alle cursussen dient schriftelijk te gebeuren met opgaaf van reden.
Bij annulering van de cursus wordt   €25,00 administratie/reserveringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 5 t/m 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusbedrag  in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 4 t/m 2 dagen voor aanvang van de cursus wordt 75%  van het cursusbedrag in rekening gebracht
Bij annulering vanaf 1 t/m 0 dagen wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.
Indien door ziekte (met bewijs van arts) de cursus wordt beëindigd/geannuleerd wordt, na aftrek van vaste lasten en administratie/ reserveringskosten, het cursusgeld gerestitueerd.

3. GEMISTE LESSEN
Gemiste lessen kunnen een week later ingehaald worden indien men zich heeft afgemeld.

4. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING
Wanneer u besluit de cursus tussentijds te beëindigen, wordt daarvoor geen geld geretourneerd.

5. ANNULERING DOOR ZIEKTE
Bij annulering door ziekte/ missen van lessen door ziekte, dient een verklaring van (dieren)arts overlegd te worden.
Alleen dan is artikel 2 van toepassing (alleen geldig voor begeleidingen in groepsverband).

6. PRIVÉ BEGELEIDINGEN
Privé-begeleidingen dienen vooraf betaald te worden. Annulering van de afspraak minimaal 24 uur van te voren. Bij niet tijdige afzegging zijn wij genoodzaakt  € 52,50 excl. BTW in rekening te brengen.

7. AFWEZIG ZONDER AFMELDING
Wanneer u 3 keer zonder afmelding afwezig bent, gaan wij ervan uit dat u geen interesse heeft in deelname aan de cursus.

8. ANNULERING CURSUS VANUIT DE HONDENSCHOOL
Wanneer de instructeur en/of hondenschool een les afzegt vanwege vakantie of ziekte schuift deze automatisch 1 week op.

9.  W.A.-VERZEKERING
De hond moet altijd aangelijnd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan persoon, dier, goederen of zaak. Zorg ervoor dat u een W.A.-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) heeft waar uw hond meeverzekerd is.

10. INDELING BEGELEIDING IN GROEPSVERBAND
Per instructeur zijn er per groep bij de ,maximaal 8 honden.

11.  LEEFTIJD DEELNAME CURSUS
Bij de praktijklessen mogen meerdere, wisselende personen boven de 12 jaar met de hond werken.

12. RUST OP HET VELD VOOR DE HONDEN
U én uw hond houden afstand van onbekende honden.

13. HONDEN AAN DE LIJN
U laat, zonder toestemming van de instructeur, uw hond NOOIT op het trainingsveld en/of parkeerplaats los en/of met andere honden spelen.

14. ENTINGEN/ONTWORMING
Om deel te kunnen nemen aan de trainingen dient uw hond volledig ontwormd te zijn.   Puppies van de puppybegeleidingen in groepsverband dienen volgens voorschrift te worden geënt. 6-9-12 weken. Na de 2e enting kunt u deelnemen aan de puppycursus. U kunt ook een titter bepaling laten doen.

15. WANNEER MAG U NIET DEELNEMEN AAN BEGELEIDING IN GROEPSVERBAND MET UW HOND
Wanneer uw hond loops is, hoest, diarree heeft of besmet is met giardia kunt u met uw hond NIET aan de groeps begeleidingen of sociale wandelingen deelnemen. Laat het ons even weten. Wel kunt u de lessen volgen zonder hond.

16. UITLATEN EN OPRUIMPLICHT
U laat uw hond, voordat  u naar de training komt, goed uit  buiten het terrein.  Eventuele poepongelukken op het terrein/parkeerplaats  dient u op te ruimen.  Poepzakjes zijn eventueel verkrijgbaar bij de instructeurs.

17. KINDEREN
Kinderen zijn van harte welkom, ouders dienen erop toe te zien dat kinderen onder toezicht blijven.
Kinderen  t/m 12 jaar,  nemen alleen in overleg met de instructeur,  deel aan de groeps –begeleiding.

18. BEZOEKERS
Bezoekers zijn van harte welkom.

19. ROKEN
Tijdens de lessen wordt NIET gerookt. Op de velden ruimt u uw peuken op, dit ivm schadelijk voor de pups.

20.SCHADE
Eventuele schade aan terrein, inboedel etc. veroorzaakt door cursisten en/of hun honden dienen direct te worden gemeld bij de instructeur.

21. AGRESSIEF GEDRAG
Gebruik van geweld, agressie tegen uw hond, instructeur en/of medecursisten is niet toegestaan. Wanneer dat, ondanks onze begeleiding toch gebeurt, wordt u, zonder teruggave van het cursusgeld, van de les/cursus verwijderd.

22. METHODIEKEN
Hondenschool Alfa werkt uitsluitend volgens een positieve manier van werken.

23. PLICHTEN

Hondenschool Alfa zorgt ervoor dat zij zich bijschoolt naar de nieuwste inzichten.

Alle instructeurs zijn gecertificeerd.

Alle instructeurs zijn Kynologisch Gedragstherapeut.

Alle instructeurs dragen hun kennis over aan u en uw hond op een integere vriendelijke manier.

"Niemand wordt met het recht geboren tegen een medemens of dier te zeggen: "Jij doet wat ik zeg, of ik zal jou pijn doen"
(Monty Roberts)

Copyright 2010 - 2018 - Hondenschool Alfa & KynoSupport - Sitemap - Algemene Voorwaarden